Riskgrupp patienter

För dig som är äldre och tillhör riskgruppen, har en anhörig som tillhör riskgruppen, eller arbetar inom vården,
har vi infört extrainsatta åtgärder för just dig.