Specialisttandvård för barn

Älvsjö Pedodonti är specialistenhet som erbjuder tandvård för barn och unga upp till 23 års ålder, och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi tar emot remisser via Libretto.